header image

Ta reda på hur stora energibesparingar du kan göra med LED-armaturer

Vill du ersätta traditionell belysning med energibesparande LED-armaturer?
Med energibesparingsberäknaren kan du enkelt finna en passande LED ersättare.

Verktyget beräknar besparingen i energi- och CO2-utsläpp jämfört med traditionella ljuskällor - enligt parametrarna för din installation: Du kan ange antalet ljuspunkter, drifttimmar per dag, driftsdagar per vecka, kostnaden för elektricitet samt antalet år som ska analyseras.